Du har nå tillatelse til å felle bever i Alvdal kommune. Fellingsløyvet gjelder for 1 dyr uavhengig kjønn og alder. Under utøvelse av jakten gjelder følgende retningslinjer:

  • Kortet gir rett til jakt i Glåmavassdraget med alle tilstøtende elver og bekker innenfor Alvdals kommunes grenser.
  • Jakttid angitt på kortet er til enhver tid gjeldende
  • Vær spesielt oppmerksom på faren for skadeskyting. Påskutte dyr kan fort gå på elva dersom påskyting skjer for tett ved vannet. Påskyting i vann er forbudt! (Gjelder ikke skadde dyr).
  • Ta hensyn til bebyggelse, dyrka mark, gjerder og andre jegere. En minner om jaktlovens bestemmelser om avstand til hus og veier. Se fredet sone lengst nord/øst langs Glåma på vår nettside.

Felling
Unngå drektige hunner dersom dette er mulig!

Ifølge driftsplan bever i Alvdal 25.02.1999
Skyteprøvebevis fra forrige år gjelder ut jakttiden- 15. mai. Jegeravgiftskort må være betalt for inneværende jaktår- 1. april – 31. mars.


  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester